space

123ignition.se tändningen som ger klassiker ett nytt liv!


123ignition : 123-VOLVO-B18-B20-R-V-IE

för Volvo 142 E, 144 E, 1800 E och 1800 ES med B20E motor

123-VOLVO-B18-B20-R-V-IE123-VOLVO-B18-B20-R-V-IE är en revolutionerande tändningsmodul som passar samtliga Volvo B18 och B20 4-cylinder bil och båt (Volvo-Penta) motorer med förgasare och D-Jetronic insprutning . Det är inte bara ett brytarlöst system utan ersätter befintlig fördelare helt och har de olika tändningskurvorna till dessa motorer inprogrammerat plus extra kurvor för etanol (E85) och LPG (motorgas).
För insprutningsmotorer med D-Jetronic (B20E och B20F) finns det anslutningar som direkt passar i befintliga kontakten för insprutningen och slipper man mekaniska brytare även där.

Vi har nu även en via blåtand programerbar TUNEplus version 123-TUNEplus-4-R-V-IE VW för dessa motorer!

Pris 3 272,00 kr ex moms, 4 090,00 kr inkl moms

Installations manualen 

Andra brytarlösa tändsystem använder vanligtvis fortfarande den mekaniska centrifugala och vakuum tändförställningen som ofta är utsliten och aldrig exakt. Dessutom kräver de ofta en separat låda någonstans under huven med elektroniken i. Så är det inte med 123 tändningen. Det finns inga mekaniska delar som slits i fördelaren, utom rotorn och rotorlock och allting är samlat i den blankförnicklade fördelaren.

Modulen har vidare unika finesser som
- variabel dwell, dvs. modulen anpassar sig till tändspolen och tändspolen kan inte överhettas
- kurvor för alternativa bränslen, etanol och motorgas
- cylinderutjämning under gång, tändningen finjusteras för varje cylinder så att varje cylinder ger lika mycket effekt, det ledar till en extrem jämn (tom)gång.
- inbyggd ljusdiod för exakt tändinställning


Dessa 16 olika tändförställningskurvor är inbyggda:

Tändningskurve "0" till:
VOLVO B18A - till 1966
Även till Volvo L3314 Laplander, C202, Valp
(ersätter BOSCH fördelare : 0 231 146 026A / 0 231 161 001)

Tändningskurve "1" till:
VOLVO B18A - efter 1966
(ersätter BOSCH fördelare : 0 231 146 026B)

Tändningskurve "2" till:
VOLVO B18B
(ersätter BOSCH fördelare : 0 231 153 003 / 0 231 151 001)

Tändningskurve "3" till:
VOLVO B18B
(ersätter BOSCH fördelare : 0 231 153 009)

Tändningskurve "4" till:
VOLVO B20A
(ersätter BOSCH fördelare : 0 231 146 077)

Tändningskurve "5" till:
VOLVO B20A aluminium fördelaren (populair vid trimmning av B20)
Även till Volvo L3314 Laplander, C202, Valp
(ersätter BOSCH fördelare : 0 231 170 085)

Tändningskurve "6" till:
VOLVO B20A alu fördelaren men optimerad till etanol eller motorgas (E85/LPG)
(ersätter BOSCH fördelare : 0 231 170 085)

Tändningskurve "7" till:
VOLVO B20B
(ersätter BOSCH fördelare : 0 231 146 078 / 0 231 146 099)

Tändningskurve "8" till:
VOLVO B20D
(ersätter BOSCH fördelare : 0 231 146 098)

Tändningskurve "9" till:
VOLVO B20E till 1974
(ersätter BOSCH fördelare : 0 231 163 006 / 0 231 163 010 / 0 231 163 021)

Tändningskurve "A" till:
VOLVO B20E from 1974
(ersätter BOSCH fördelare : 0 231 170 087)

Tändningskurve "B" till:
VOLVO B20E optimerad till etanol eller motorgas (E85/LPG)
(ersätter BOSCH fördelare : 0 231 170 087)

Tändningskurve "C" till:
VOLVO B20F
(ersätter BOSCH fördelare : 0 231 163 033 / 0 231 178 007)

Tändningskurve "D" till:
VOLVO PENTA med B18 motor
(ersätter BOSCH fördelare : 0 231 110 038)

Tändningskurve "E" till:
VOLVO PENTA med B20 motor
(ersätter BOSCH fördelare : 0 231 153 012 / 0 231 153 010 / 0 231 153 007 / 0 231 151 001)

Tändningskurve "F" till:
VOLVO PENTA med B20 motor
(ersätter BOSCH fördelare : 0 231 178 011 / 0 231 178 005)

Dessa kurvor är efter orginal specifikationer, man riskerar alltså inte spiknigar och motorskador till följd av fel fördelarkurva. Utöver att välja rätt kurva behöver och kan man inte modifiera kurvorna.

Monteringen är mycket enkel.
- välj tändkurva för din motor med den inbyggda vridströmställaren
- vrid motorn till -10° eller enl. specificationer på cyl 1
- ta bort gamla fördelaren och sätt dit den nya
- koppla vakuumslang om den finns
- koppla röda sladden till plus på tändspole (men inte svarta till min ännu) och slå på tändningen
- vrid rotorn lite mot sin rotationsriktning för att ta bort glapp
- vrid fördelaren långsamt medurs så all ljusdiod lampan precis tänds och sätt fast fördelaren
- koppla på svarta sladden till min på tändspole
- koppla insprutningssladdarna (om de finns) och starta motorn
- finjustera, om möjligt, tändningen med stroboskoplampa

Gör dig klart för att njuta av en "ny" motor!
| More
 

Copyright © 2003 - 123ignition.nl, webbdesign Korridor