space

123ignition.se tändningen som ger klassiker ett nytt liv!


123ignition : 123-LANCIA-4-R-V

för Lancia Fulvia, Flavia

123-LANCIA-4-R-V123-LANCIA-4-R-V är en revolutionerande ny tändningsmodul som passar de klassiska Lancia Fulvia och med lite anpassning även Lancia Flavia . Det är inte bara ett brytarlöst system utan ersätter befintlig fördelare helt och har de olika tändningskurvorna till dessa motorer inprogrammerat.

Pris 3 210,00 kr ex moms, 4 012,50 kr inkl momsInstallations manualen 

Andra brytarlösa tändsystem använder vanligtvis fortfarande den mekaniska centrifugala och vakuum tändförställningen som ofta är utsliten och aldrig exakt. Dessutom kräver de ofta en separat låda någonstans under huven med elektroniken i. Så är det inte med 123 tändningen. Det finns inga mekaniska delar som slits i fördelaren, utom rotorn och rotorlock och allting är samlat i den blankförnicklade fördelaren.

Modulen har vidare unika finesser som
- variabel dwell, dvs. modulen anpassar sig till tändspolen och tändspolen kan inte överhettas
- kurvor för alternativa bränslen, etanol och motorgas
- cylinderutjämning under gång, tändningen finjusteras för varje cylinder så att varje cylinder ger lika mycket effekt, det ledar till en extrem jämn (tom)gång.
- inbyggd ljusdiod för exakt tändinställning


Dessa 10 standard olika tändförställningskurvor är inbyggda:

Tändningskurve "0" till:
Fulvia 818.000-818.100

Tändningskurve "1" till:
Fulvia 818.000-818.100

Tändningskurve "2" till:
Fulvia 818.100/130/140/342-818.303/302/282

Tändningskurve "3" till:
Fulvia 818540

Tändningskurve "4" till:
Flavia 815.00-815.200-315.000

Tändningskurve "5" till:
Flavia 815.100-815.300-815-500

Tändningskurve "6" till:
Flavia 815.400

Tändningskurve "7" till:
Fulvia 818.000-818.100

Tändningskurve "8" till:
Flavia 820.000/400 and 820.200

Monteringen är mycket enkel.
- välj tändkurva för din motor med den inbyggda vridströmställaren
- vrid motorn till den statiska tändinställng enl. specificationer på cyl 1
- ta bort gamla fördelaren och sätt dit den nya
- koppla vakuumslang om den finns
- koppla röda sladden till plus på tändspole (men inte svarta till min ännu) och slå på tändningen
- vrid rotorn lite moturs för att ta bort glapp
- vrid fördelaren långsamt moturs så all ljusdiod lampan precis tänds och sätt fast fördelaren
- koppla på svarta sladden till min på tändspole
- koppla insprutningssladdarna (om de finns) och starta motorn
- finjustera, om möjligt, tändningen med stroboskoplampa

Gör dig klart för att njuta av en "ny" motor!
| More
 

Copyright © 2003 - 123ignition.nl, webbdesign Korridor