space

123ignition.se tändningen som ger klassiker ett nytt liv!


123ignition : 123högeffektsmotorvarmare med inbyggd cirkulationspump

för universal användning

123högeffektsmotorvarmare med inbyggd cirkulationspumpHögeffektsmotorvärmare (1,1 kW) med inbyggd cirkulationspump och termostat. Värmer snabbt och effektivt upp motorn innan start. En förvärmd motor sparar pengar och miljö genom lägre förbrukning, mindre utsläpp och motorslitage.

Tack vara den inbyggda cirkulationspumpen och elementets höga effekt sprider värmen i motorn mycket bättre än konventionella värmare utan pump och med lägre effekt. Den korta uppvärmningstiden sparar energi eftersom mindre värme går förlorad och kräver inte samma framförhållning innan start. Motorvärmarens cirkulationspump och dess kompakta format medger universell placering i värmeslangen 16-20 mm Ø mellan värmepaket och motor.

Det finns även en version med förbättrade kablar för fast installation i motorrummet.


Pris 1 321,00 kr ex moms, 1 651,25 kr inkl moms


Installationsmanual 

Universal och enkel installation förvärmaren medger enkel installation på grund av dess pump, kompakta mått och placering av slanganslutningar (avståndet mellan inlopp och utlopp är 3,5 cm).

Effektiv och snabb uppvärmning av motorn
Tack vara den interna pumpen och elementets högre effekt kan den värma upp motorn mycket snabbare och värmen spridas bättre. En vanlig motorvärmare utan pump förlitar sig på spridning av värme genom långsam konvektion och måste ha lägre effekt för att undvika kokning runt värmeelementet. Det gör att värmen inte sprids lika bra i motorn och den längre tid som krävs för att tillföra lika mycket värme innebär en större värmeförlust till omgivningen. Motorvärmare som fästs direkt mot motorblocket brukar ge ännu sämre spridning av värmen.

VTIs analys av effekten på bränsleförbrukning visar även att motorvärmning via kylvattnet är mer bränsleeffektivt än att värma motoroljan.

Låg genomströmningsmotstånd
När motorvärmaren är av och pumpen står stilla har den en väldig låg genomströmningsmotstånd och förhindrar därför inte den normala cirkulationen genom värmepaketet.

Termostatstyrd
En inbyggd termostat stänger av värmaren när kyllarvättskan har nått 55°C och slår på den när den understiger 40°C. Utöver termostaten finns en extra övertemperatursskydd som avbryter uppvärmningen om temperaturen trots det skulle bli för hög.

Specifikationer:
effekt 1100 W (220-230V AC)
kapslingsklass IP34 (strilsäker)
säkerhet CE-märkt, uppfyller kraven enligt EN 60335-1, jordanslutning för bilens kaross, dubbla överhettningsskydd (termostat och övertemperatur smältsäkring)
material hölje och pumprotor isolerande kompositmaterial, värmeelement mässing och rostfritt stål. Axel i rostfritt stål. Kapslad pump utan tätningar som kan orsaka läckage.
slanganslutningar 18 mm för 16~20 mm Ø slang
mått 6,7 x 6,0 x 10,5 cm
vikt 380 g
pumpkapacitet 5-7 l/min
termostat < 40°C : på >55°C : av
uppvärmningstid ca 15 min för att värma en genomsittlig motor vid -5° C
temperaturdifferens motor högst 4°C mellan högsta och lägsta temperatur i kylarvättskan som pumpas rund

| More
 

Copyright © 2003 - 123ignition.nl, webbdesign Korridor